เงื่อนไขการแลกเปลี่ยน - การคืนสินค้า

- สินค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนได้หลังจากได้รับสินค้า (นับจากวันที่ได้รับสินค้า ภายใน 7 วัน ให้ติดต่อ E-MAIL เพื่อเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากเกิน 7 วัน ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินได้)
- สินค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนเงินได้ กรุณาห้ามใช้และโปรดเก็บสินค้าไว้ในกล่องเดิมโดยไม่ฉีกแสตมป์และป้ายสินค้า
- โปรดรักษาอุปกรณ์และเอกสารของสินค้าต่าง ๆ ให้สะอาด (เช่น การระบุสินค้า บรรจุภัณฑ์ ป้ายสินค้า บัตรรับประกัน คู่มือการใช้งาน ใบเสร็จ อุปกรณ์เสริม ใบรับรองผลิตภัณฑ์)

1

สินค้ามีตำหนิไม่รับเปลี่ยนหรือคืน

- สินค้ามีรูปร่างผิดปกติ แตกหัก เสียหายไม่เหมือนใหม่
- ขาดอุปกรณ์เสริมและป้ายสินค้า
- การใช้สินค้าอย่างไม่เหมาะสมและการจัดการที่ไม่ดีอาจทำให้คุณภาพของสินค้าลดลง
- ไม่อนุญาตให้ซ่อมแซมสินค้า
- การจัดการที่ไม่เหมาะสม การกระแทก การใช้ของเหลว
- ประสบอุบัติเหตุ เปลี่ยนชิ้นส่วนของสินค้าและติดตั้งสินค้าผิดวิธี การใช้งานทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า
- ป้ายขาดและมีรอยขีดข่วนบนแสตมป์ป้องกันการปลอมแปลง

2

เงื่อนไขการคืนเงิน

เหตุผลส่วนตัวในการเปลี่ยนและคืนสินค้า ขออภัยและขอโทษด้วย คุณลูกค้าต้องชำระค่าขนส่ง
หากสินค้ามีปัญหาและมีข้อผิดพลาด สินค้าผิดรุ่น ไม่เป็นไปตามที่อธิบายไว้ ทางเรายินดีเปลี่ยนสินค้าให้ท่านลูกค้า หรือสามารถคืนสินค้าได้และทางเราจะรับผิดชอบค่าขนส่งเอง

3

นโยบายการแลกเปลี่ยน - การคืนสินค้า
ที่ BAUNTYY TH

Bautyy.com - จำหน่ายของใช้ในบ้านและอุปกรณ์สมาร์ทของแท้

สาขา : ตรงข้าม สน บางเสาธง แขวงบางเสาธง เขตบางเสาธง จ.สมุทรปราการ10570

สายด่วน: 06-2770-1372

อีเมล์: info@bauntyy.com

เว็บไซต์: https://bauntyy.com

©2020 Allrights reserved bautyy.com