นโยบายการจัดส่ง – รับสินค้าของ BAUNTYY TH

1. เวลาในการจัดส่ง

การขนส่งและการจัดส่งสินค้าจะดำเนินการในทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดประจำปีและวันขึ้นปีใหม่
คำสั่งซื้อทั้งหมดจะได้รับการดำเนินการและจัดส่งจากคลังสินค้าของเราภายใน 1 - 2 วัน นับจากวันที่ได้รับคำสั่งซื้อ

2. ขั้นตอนการจัดส่ง

สินค้าจะมาถึงภายใน 10 - 14 วัน หลังจากวันที่จัดส่ง ขึ้นอยู่กับสถานะของบริษัทขนส่งและสถานที่จัดส่งสินค้า
ทางเราต้องขออภัยในความล่าช้าของการจัดส่งสินค้า อาจเกิดขึ้นได้หากการจัดส่งต้องมีพิธีการทางศุลกากรหรือการตรวจสอบหรือความล่าช้าในการให้บริการของบริษัทขนส่ง

3. ใบส่งของ

สินค้าที่จัดส่งโดย Bauntyy TH มีใบเสร็จแนบมาด้วยเสมอ ใบเสร็จระบุไว้อย่างชัดเจนเสมอว่า: ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและข้อมูลของเรา คุณลูกค้าโปรดตรวจสอบสินค้าและข้อมูลในใบเสร็จอย่างรอบคอบและเซ็นชื่อรับสินค้าลงในใบเสร็จ

4. เงื่อนไขอื่นๆ

บริษัท Bauntyy TH จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่ดำเนินการโดยบริษัทขนส่งภายนอก พนักงานขายจะแจ้งให้ลูกค้าทราบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าที่ร้าน
เงื่อนไขอื่น ๆ ของนโยบายการจัดส่งยังคงเหมือนเดิม

06-2770-1372 Messager
popup

Số lượng:

Tổng tiền: